Denumirea asociației este ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CETATEA BRAȘOVIA, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de către Ministerul Justiţiei cu nr. 183507 din data de 28.07.2020.

Sediul ACS Cetatea Brașovia este în Municipiul Brașov, B-dul Gării, Nr. 4, Sc. C, Ap. 3, județul Brașov, cod poștal 500203 și poate fi schimbat în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului Director și cu aprobarea Adunării Generale.

Avem emblemă proprie, care face parte integrantă din Statut. Aceasta poate fi modificată numai prin hotărârea Adunării Generale.

Durata de funcţionare a clubului este pe termen nedeterminat.

Asociația noastră este organizată și funcționează sub forma unui club sportiv.

Asociația Clubul Sportiv (ACS) Cetatea Brașovia este o structură sportivă cu mai multe secții (polisportivă), înființată în anul 2013, conform Certificatului de Identitate Sportivă (CIS) eliberat sub numărul 0075166 de către Ministerul Sportului. Clubul și-a propus să susțină și să organizeze activități de practicare a unor discipline sportive cu tradiție și specifice municipiului și zonei Brașov (atletism, hochei și sporturi de iarnă, jocuri sportive, lupte, tenis), de către cetățeni de toate vârstele ai comunității noastre, la nivel de începători, amatori sau performanță.

Scopul și Obiectivele clubului Cetatea Brașovia sunt descrise în Statutul nostru.

ACS Cetatea Brașovia s-a constituit ca persoană juridică română, având la bază principiul deplinei autonomii, al independenței economice și decizionale. Este o asociație de drept privat, persoană juridică fără scop patrimonial, apolitică, guvernamentală, a cărei activitate se va derula conform prevederilor O.G. nr. 26/ 2000, cu privire la Asociaţii și Fundaţii, Legii 69/ 2000 a Educaţiei Fizice și Sportului, cu toate modificările și completările ulterioare, și legislației în vigoare.

În Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/ 2000, la Capitolul III – Cluburi sportive, la articolul 28 se face referire la activitatea acestui tip de structuri sportive:

1. Cluburile sportive au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii.
2. Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.
3. Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinaţiei acestora este necesar acordul Ministerului Sportului.
4. Cluburile sportive dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
5. În cazul dizolvării unui club sportiv, patrimoniul său net va fi îndreptat spre realizarea unor activităţi sportive, Ministerul Sportului urmând să stabilească destinaţia sa concretă, la propunerea federaţiei sportive naţionale corespunzătoare.
6. Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă.

Doriți să ne susțineți și să contribuiți la buna desfășurare a activității clubului nostru și a evenimentelor pe care le organizăm? O puteți face redirecționând până la 3,5% din impozitul dumneavoastră pe venit sau printr-un contract de sponsorizare.

Dacă vreți să ne contactați, vă așteptăm mesajul la contact@cetateabrasovia.ro.