Când spui Brașovia, spui Brașov. Când spui Tâmpa, spui Brașov. Mai întâi a fost cetatea, apoi s-a născut povestea. Iar de câțiva ani istoria și-a dat întâlnire cu prezentul și sportul. Așa a apărut clubul. Un club pentru Brașov și brașoveni, pentru cei mici și cei mari, pentru generațiile de azi și, mai ales, pentru cele de mâine.

Cetatea Brașovia

sursa foto: Cetatea Braşovia – Legenda Braşovului/ AMB

Așezată în vârful dealului Tâmpa, Cetatea Brașovia sau Brassovia se întindea pe vreo 2,3 hectare, pe platoul orientat spre sud şi coborând spre Şaua Tâmpei şi Valea Cetăţii. Zidurile sale aveau o grosime de 1,70-1,80 metri. Și astăzi se mai găsesc din ruinele vechii cetăți protectoare a locurilor și oamenilor, fortăreață despre care s-au găsit urme scrise la 16 octombrie 1434. Istoricii plasează construirea cetății în a doua jumătate a secolului al-XIII-lea, probabil între marea invazie tătară din 1241 (care a pustiit Ţara Bârsei şi o mare parte din Ungaria) şi prezenţa regelui Ladislau în Ţara Bârsei (1288).

Familia domnitorului Mircea cel Bătrân, pe Tâmpa

„Începuturile fortificaţiei sunt prea puţin cunoscute, însă în literatura de specialitate se discută despre datarea cetăţii de pe Tâmpa anterior venirii teutonilor în Ţara Bârsei, adică înainte de 1211. Ridicarea în piatră a cetăţii de pe Tâmpa atestă din plin rolul ei strategic şi rangul de cetate regală, deoarece numai regele acorda privilegiul de a ridica cetăţi din piatră. Prima atestare documentară a cetăţii datează din 1241, cînd câteva familii brașovene s-au adăpostit între zidurile sale, pentru a scăpa de invazia tătarilor. În această cetate a fost găzduită familia domnitorului Mircea cel Bătrân, în condiţiile în care Ţara Românească fusese invadată de oştile otomane (1395), iar Mircea însuşi fusese nevoit să se retragă în munţi”, a povestit istoricul Alexandru Stănescu, șeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură Brașov, într-o relatare din 2016 în Revista Historia.

„Cetatea avea o incintă de piatră, de formă aproape triunghiulară, cu un bastion poligonal pe latura vestică, bastion care domina actuala aşezare a Braşovului şi care se afla în actuala zonă a panoramei de pe Tâmpa”, a mai precizat sursa citată.

Povestea demolării cetății

După primul atac inamic, la invazia turcilor din 1432, apărătorii Brașovului și-au găsit refugiul în cetate. Două decenii mai târziu, în anul 1455, „castrum Brassoviense” a fost dărâmată la ordinul lui Iancu de Hunedoara (foto). În luptele contra otomanilor, marele voievod transilvănean a descins la poalele Tâmpei, între noiembrie-decembrie 1447. A preferat să poruncească demolarea cetății și folosirea pietrelor la consolidarea zidurilor de apărare a orașului, decât ca aceasta să fie ocupată de inamici. Cetatea Braşovia îşi pierduse o parte din însemnatul său rol strategic şi de refugiu pentru populaţia din zonă, ajungând să fie considerată chiar un pericol pentru oraşul aflat la poalele Tâmpei, după cum s-a argumentat anterior.

Clubul sportiv de azi

Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia este o structură sportivă de drept privat cu mai multe secții, înființată în anul 2013. Obiectivul clubului este acela de a susține și de a organiza activități de practicare a unor sporturi cu tradiție și specifice Brașovului (atletism, hochei și sporturi de iarnă, jocuri sportive, lupte, tenis), de către cetățeni de toate vârstele ai comunității noastre, la nivel de începători, amatori sau performanță.

Sport și istorie, pentru educație, conștiință și spirit de învingător!