Comunicarea este actul sau un ansamblu de acțiuni care are sau au în comun transmiterea de informații dintr-o parte într-alta, sub formă de mesaje, documente oficiale, comunicate de presă, postări în mediul online și social media, știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise sau imagini statice sau dinamice etc.

Comunicarea pe care o folosim este un instrument de transmitere a informațiilor în două direcții:

1. Intern, către asociați și membri, personal administrativ și de execuție, antrenori și sportivi, oameni de staff, voluntari, parteneri, sponsori și susținători;
2. Extern, către iubitorii și practicanții sportului, instituții și autorități publice, cetățenii Brașovului și către tot ce înseamnă opinia publică, în general.

Toate comunicările ACS Cetatea Brașovia vor fi avizate de către Consiliul Director (comunicările interne) sau de către Secretar (comunicările externe).

În comunicările interne vor fi folosite în mod obligatoriu: denumirea completă a asociației, datele de identificare, sigla/ antetul, ștampila, numele, prenumele, funcția și semnătura/ semnăturile persoanei/ persoanelor decidentă(e) în respectiva comunicare.

În comunicările externe vor fi utilizate în mod obligatoriu: denumirea clubului „Cetatea Brașovia” și, în cazul comunicatelor de presă, sigla/ antetul, numele și prenumele Secretarului responsabil de informare.

Indiferent de receptor/ destinatar, comunicarea oficială practicată de clubul nostru se face exclusiv în formă scrisă (documente oficiale – adrese, cereri, înștiințări, notificări, întâmpinări; mesaje – de tip e-mail, SMS, WhatsApp; scrisori – transmise prin poștă sau curier cu confirmare de primire; comunicate interne sau comunicate de presă, adresate publicului larg; articole publicate în presa tipărită sau online; postări pe rețelele de socializare).

În unele cazuri vom folosi reprezentări grafice, statice sau dinamice (cu sau fără text) sau comunicări verbale, texte sau grafice în conținutul unor videoclipuri. În funcție de informațiile transmise și acestea pot să aibă statut de comunicări oficiale.

În funcție de obiectiv și beneficiari, comunicarea oficială scrisă sau vorbită se va face în mod obligatoriu în limba română și, atunci când este cazul, în limba engleză sau o limbă de circulație internațională.

Toate comunicările oficiale vor respecta legislația în vigoare și normele Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), adică Regulamentul UE 679/ 2016, Legea nr. 190/ 2018, Legea ANSPDCP/ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Comunicarea oficilă și publică a clubului nostru se derulează prin următoarele canale:
web site-ul;
– pagina de Facebook;
– contul de Twitter;
– contul de Instagram.