Atletismul este un sport olimpic, unul dintre cele mai populare sporturi din lume, o disciplină sportivă complexă, cu mai multe probe și o ramură a educaţiei fizice şi sportului. Conform definiției dată de Tata T. şi Plocon E. atletismul este „un sistem de exerciţii realizat sub forma de alergări, sărituri şi aruncări, naturale şi stilizate, în scopul dezvoltării specifice acalităţilor fizice şi obţinerii unui rezultat superior în practicarea lor”.

Pe de altă parte, în „Atletism. Curs în tehnologie IFR. Anul I”, publicat la Editura Fundației România de Mâine (București, 2012), conf. univ. dr. Elena Sabău și conf. univ. dr. Daniel Gheorghe definesc atletismul sau „regina sporturilor” astfel: „Atletismul este activitatea practică în care exercițiile diferă atât prin modul de execuție al acestora, cât și prin influențele psihologice, sociale, biologice, dinamice și hipercomplexe pe care le au asupra individului și a organismului acestuia. Fiind o ramură a educației fizice și sportului, atletismul are drept scop dezvoltarea armonioasă a organismului, prin numărul mare și diversificat de exerciții, adaptarea complexă a organismului, dar mai vizează și întrecerea sau competiția (realizarea performanțelor superioare), element de importanță majoră în sporturile de performanță, care îi oferă și statutul de important sport olimpic din 1896”.

Atletismul în formale sale de practicare a evoluat în timp, iar în ultimii ani distingem 5 mari categorii de probe:
1. Probele de stadion;
2. Probele de marș;
3. Probele de alergare montană;
4. Probele de alergare pe șosea;
5. Probele de ultra-alergare. (credit foto: FRA)