În Prezent, clubul sportiv Cetatea Brașovia este afiliat la Federația Română de Tir Sportiv (FRTS) și Federația Română de Atletism (FRA). De asemenea, suntem afiliați la Asociația Județeană de Atletism (AJA) Brașov. Este bine de știut:

1. Asociațiile județene pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității în ramura de sport respectivă la nivelul județului, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.

Asociațiile județene sunt constituite din secțiile asociațiilor și cluburilor sportive cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.

Obiectivele, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene decurg din statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale corespunzătoare, precum și din puterea delegată de către acestea.

La nivelul județului se poate constitui, pentru o ramură de sport, o singură asociație județeană. (Legea nr. 69/ 2000 a Educației Fizice și Sportului, art. 34)

2. Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport.

Federațiile sportive naționale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ. Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii.

Ele se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului.

Pentru o ramură de sport se poate constitui, în condițiile legii, o singură federație sportivă națională. (Legea 69/ 2000, art. 35 și 36)