Codul de Etică descrie ansamblul de valori, principii și norme etice necesare pentru respectarea demnității, integrității, precum și pentru asigurarea unor raporturi echitabile între asociații, membrii și toate persoanele implicate în activitatea și funcționarea ACS Cetatea Brașovia, cât și în raporturile cu societatea în ansamblu. Codul de Etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul clubului nostru, în vederea creșterii performanțelor sportive, a calității serviciilor oferite și a protejării reputației clubului.

Codul de Etică e un ansamblu de reguli de fond și comportamentale, ce trebuie respectate de către toți cei care lucrează în mod voluntar sau profesionist în cadrul clubului, indiferent de competențele lor și de poziția ocupată în cadrul ACS Cetatea Brașovia.

Codul de Etică se adresează întregului personal (tehnic și administrativ), antrenorilor, sportivilor proprii (legitimați sau în curs de legitimare), voluntarilor implicați în activitatea și evenimentele organizate de Asociația Clubul Sportiv Cetatea Brașovia, asociaților (AGA), membrilor Consiliului Director, persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul clubului, dar și tuturor participanților (sportivi, antrenori, oameni de staff, oficiali, spectatori etc.) la manifestările organizate de club.

Conținutul integral al Codului de Etică se află aici.